معنی و ترجمه کلمه fugitively به فارسی fugitively یعنی چه

fugitively


بطور فرار،بشکل فرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها