معنی و ترجمه کلمه fuku shiki kumite به فارسی fuku shiki kumite یعنی چه

fuku shiki kumite


ورزش : بکارگيرى کاتا در مبارزه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها