معنی و ترجمه کلمه full pitch به فارسی full pitch یعنی چه

full pitch


الکترونيک : گام پر
ورزش : پرتاب به سوى ميله بدون تماس با زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها