معنی و ترجمه کلمه full point به فارسی full point یعنی چه

full point


نقطه پايان جمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها