معنی و ترجمه کلمه full power به فارسی full power یعنی چه

full power


اختيارات تام
قانون ـ فقه : اختيارى است که دولتى به نماينده خود به طور موقتى مى دهد تا در مورد بخصوصى مذاکره و اخذ تصميم کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها