معنی و ترجمه کلمه full screen به فارسی full screen یعنی چه

full screen


کامپيوتر : تمام صفحه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها