معنی و ترجمه کلمه function subprogram به فارسی function subprogram یعنی چه

function subprogram


کامپيوتر : ريزبرنامه اى که مقدار منفردى را برمى گرداند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها