معنی و ترجمه کلمه function types به فارسی function types یعنی چه

function types


روانشناسى : سنخهاى کارکردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها