معنی و ترجمه کلمه function word به فارسی function word یعنی چه

function word


(د ).کلمه دستورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها