معنی و ترجمه کلمه functional autonomy به فارسی functional autonomy یعنی چه

functional autonomy


روانشناسى : خود مختارى کارکردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها