معنی و ترجمه کلمه functional condition code به فارسی functional condition code یعنی چه

functional condition code


علوم نظامى : کد يا علامت مشخصات عمل کرد مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها