معنی و ترجمه کلمه functional defect به فارسی functional defect یعنی چه

functional defect


روانشناسى : نقص کارکردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها