معنی و ترجمه کلمه functional design به فارسی functional design یعنی چه

functional design


طرح وظيفه مندى
کامپيوتر : طرح وظيفه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها