معنی و ترجمه کلمه functional distribution به فارسی functional distribution یعنی چه

functional distribution


توزيع اساسى
قانون ـ فقه : توزيع درامد به عوامل توليد و مطالعه نحوه اين توزيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها