معنی و ترجمه کلمه functional residual capacity به فارسی functional residual capacity یعنی چه

functional residual capacity


ورزش : ظرفيت باقيمانده عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها