معنی و ترجمه کلمه functioning به فارسی functioning یعنی چه

functioning


درحال کار،داير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها