معنی و ترجمه کلمه fundamental units به فارسی fundamental units یعنی چه

fundamental units


علوم هوايى : يکاهاى بنيادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها