معنی و ترجمه کلمه fundamentals به فارسی fundamentals یعنی چه

fundamentals


قانون ـ فقه : امهات
ورزش : مهارتهاى اصولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها