معنی و ترجمه کلمه fundametal به فارسی fundametal یعنی چه

fundametal


بنيانى ،اساسى ،اصلى ،بنيادى ،تشکيل دهنده ،واجب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها