معنی و ترجمه کلمه funicular به فارسی funicular یعنی چه

funicular


زنجير نيروها،بندى ،کشيدنى بابند،متکى برکشش طناب يا کابل
معمارى : بس گوشه نيروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها