معنی و ترجمه کلمه furbisher به فارسی furbisher یعنی چه

furbisher


پرداخت گر،روشن گر،جلاگر،صيقل گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها