معنی و ترجمه کلمه furcate به فارسی furcate یعنی چه

furcate


چنگالى ،شاخه شاخه ،منشعب شدن ،از هم شکافته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها