معنی و ترجمه کلمه furnace hoist به فارسی furnace hoist یعنی چه

furnace hoist


علوم مهندسى : جراثقال کوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها