معنی و ترجمه کلمه furnace operation به فارسی furnace operation یعنی چه

furnace operation


عملکرد کوره
علوم مهندسى : طرزکار کوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها