معنی و ترجمه کلمه furnace pig به فارسی furnace pig یعنی چه

furnace pig


علوم مهندسى : شمش کوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها