معنی و ترجمه کلمه furnace roof به فارسی furnace roof یعنی چه

furnace roof


علوم مهندسى : سقف کوره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها