معنی و ترجمه کلمه furnace with two hearths به فارسی furnace with two hearths یعنی چه

furnace with two hearths


علوم مهندسى : کوره با دو اتشدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها