معنی و ترجمه کلمه fuselage به فارسی fuselage یعنی چه

fuselage


دماغه هواپيما،دماغه ،بدنه هواپيما
علوم هوايى : بدنه هواپيما
علوم نظامى : بدنه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها