معنی و ترجمه کلمه fusible به فارسی fusible یعنی چه

fusible


گداختنى ،زود گداز
علوم مهندسى : ذوب شونده
شيمى : گداز پذير
علوم هوايى : زودگداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها