معنی و ترجمه کلمه fusion reactor به فارسی fusion reactor یعنی چه

fusion reactor


علوم مهندسى : راکتور فوريونى
علوم هوايى : راکتورى که در ان جوش هسته اى صورت ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها