معنی و ترجمه کلمه fusion welding به فارسی fusion welding یعنی چه

fusion welding


علوم مهندسى : جوشکارى ذوبى
عمران : اتصال دولبه فلزى به يکديگر که با ذوب کردن مستقيم انها صورت ميگيرد و دو فلز در هم نفوذ ميکنند
معمارى : جوش ذوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها