معنی و ترجمه کلمه fustic به فارسی fustic یعنی چه

fustic


يکجورچوب زردکه رنگ پسته اى ازان ميگيرند،رنگ پسته اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها