معنی و ترجمه کلمه futilitarian به فارسی futilitarian یعنی چه

futilitarian


کسى که معتقد است کوشش بشر بى فايده وبى نتيجه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها