معنی و ترجمه کلمه future perfect tense به فارسی future perfect tense یعنی چه

future perfect tense


زمان اينده اى که انجام کارى پيش از وقت معينى پيش بينى ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها