معنی و ترجمه کلمه fuze range به فارسی fuze range یعنی چه

fuze range


برد عمل کرد ماسوره
علوم نظامى : برد مربوط به ماسوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها