معنی و ترجمه کلمه fuze setting به فارسی fuze setting یعنی چه

fuze setting


زمان ماسوره
علوم نظامى : بستن زمان به ماسوره تنظيم ماسوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها