معنی و ترجمه کلمه g-2 (mil) به فارسی g-2 (mil) یعنی چه

g-2 (mil)


علوم دريايى : رکن دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها