معنی و ترجمه کلمه g.d.p deflator به فارسی g.d.p deflator یعنی چه

g.d.p deflator


بازرگانى : تعديل کننده توليد ناخالص داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها