معنی و ترجمه کلمه g.l.c. به فارسی g.l.c. یعنی چه

g.l.c.


شيمى : gas-liquid chromatographyکروماتوگرافى گاز - مايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها