معنی و ترجمه کلمه g2 air به فارسی g2 air یعنی چه

g2 air


علوم نظامى : رکن 2 امور هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها