معنی و ترجمه کلمه g3 air به فارسی g3 air یعنی چه

g3 air


علوم نظامى : رکن 3 امور هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها