معنی و ترجمه کلمه gable roof به فارسی gable roof یعنی چه

gable roof


شيروانى سنتورى ،بام دو شيب ،پشت بام شيروانى دار
علوم مهندسى : شيروانى
عمران : شيروانى
معمارى : شيروانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها