معنی و ترجمه کلمه gaff به فارسی gaff یعنی چه

gaff


ميله مايل( دکل)،خنده بلند،قهقهه ،قلاب يانيزه خاردار ماهى گيرى ،نيزه ،چنگک ،سيخک ،شوخى فريبنده ،حيله ،ازمايش سخت ،انتقاد،نفرين ،تفريحگاه ارزان ،پيرمردپرحرف ،گفتاربيهوده ،فرياد،باصداى بلندخنديدن ،قلابدار کردن ،گول زدن ،قماربازى کردن
ورزش : مي له نگهدارنده ضلع بالايى بادبان قلاب مخصوص حمل ماهى به خشکى يا قايق
علوم نظامى : ميله پرچم دکل
علوم دريايى : ميله مايل ،ميله پرچم دکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها