معنی و ترجمه کلمه gag به فارسی gag یعنی چه

gag


دهان بند بستن ،پوزه بند بستن ،محدود کردن ،مانع فراهم کردن براى ،شيرين کارى ،قصه يا عمل خنده اور،(طب )دهان باز کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها