معنی و ترجمه کلمه gaily به فارسی gaily یعنی چه

gaily


)gayly(با خوشحالى ،با سرور،با نشاط،شوخ وشنگ ،پر جلوه ،پر زرق و برق ،با روح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها