معنی و ترجمه کلمه gain a victory به فارسی gain a victory یعنی چه

gain a victory


پيروز شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها