معنی و ترجمه کلمه gain ground به فارسی gain ground یعنی چه

gain ground


ضربه با پا به اميد بل گرفتن ان نزديک دروازه حريف ،پيشروى کردن
قانون ـ فقه : خاک دشمن را تصرف کردن تجاوز و تعدى کردن
ورزش : پيشروى شمشيرباز بسوى حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها