معنی و ترجمه کلمه gain opportunity به فارسی gain opportunity یعنی چه

gain opportunity


اغتنام فرصت کردن ،اغتنام وقت کردن
علوم نظامى : فرصت را مغتنم شمردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها