معنی و ترجمه کلمه gain score به فارسی gain score یعنی چه

gain score


روانشناسى : نمره افزوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها