معنی و ترجمه کلمه gain time به فارسی gain time یعنی چه

gain time


اغتنام وقت ،دفع الوقت کردن
علوم نظامى : اغتنام وقت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها